Informatie over de GGD

Wat doet de GGD?

De GGD Zuid-Holland West is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van de volgende gemeenten:

Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeenten hebben dit werk opgedragen aan de GGD.

De taken van de GGD zijn samengevat:

  1. Preventie, gezondheidsproblemen voorkomen
  2. Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid
  3. Signaleren van gezondheidsbedreigingen
  4. Samenwerking bevorderen

Preventie

Essentieel bij preventie is dat niet wordt gewacht tot iemand zich ziek voelt. De GGD bekijkt bijvoorbeeld alle kinderen in een klas om te zien of er iemand tussenzit die een gezondheidsrisico loopt. In Nederland worden verder alle vrouwen boven een bepaalde leeftijd opgeroepen voor een onderzoek op baarmoederhalskanker of borstkanker. In onze regio worden deze bevolkingsonderzoeken uitgevoerd door stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker regio West (www.sbbw.nl) en de stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker West-Nederland (www.bobwest.nl) De GGD verzorgt verder onder meer voorlichting over gezonde voeding, veilig vrijen en hygiëne en werkt mee aan campagnes om riskant gedrag als roken, drinken, drugsgebruik en gokken te voorkomen.

terug

Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid

Preventie werkt niet altijd. Soms lopen zaken uit de hand en is acuut optreden nodig. Als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen staat de GGD paraat. De dienst wordt ingezet bij tal van grote en kleine incidenten. Bijvoorbeeld bij een brand waarbij asbest vrijkomt, als er legionellabacteriën in de douches van een zwembad zijn gevonden, als er een grootschalig tbc-onderzoek moet worden verricht, of als er hersenvliesontsteking bij een kind is geconstateerd.

terug

Signaleren van gezondheidsbedreigingen

Om goed preventief te kunnen werken is het nodig om gezondheidsrisico’s te signaleren. Het doen van (epidemiologisch) onderzoek is een andere taak van de GGD.

terug

Samenwerking bevorderen

Deze taken kan de GGD onmogelijk alleen uitvoeren. Omdat preventie zo complex is en omdat acuut optreden alleen samen met andere organisaties (van politie en brandweer tot huisartsen en maatschappelijk werk) kan gebeuren, moeten alle organisaties goed samenwerken. Curatieve gezondheidszorg en openbare gezondheidszorg vullen elkaar aan.

terug

Links

Een lijst met nationale en internationale sites vindt u bij WWW Collectieve Preventie
Voor meer informatie over GGD-en kunt u terecht bij de pagina van de GGD Nederland en GGD Kennisnet